Kontakt


Adresa: Benešova 14, Jihlava 586 01

 Email prodejny 

velosporthb@seznam.cz

 

        Tel. prodejny  

                567 301 296

                        55